10 setembre    
Prevenció del Suïcidi
Més informació
 
 
 
 
16 setembre    
Capa d'Ozó
Més informació
 
     
 
 
21 setembre    
Día de la Pau
Més informació
 
 
 
 
1 octubre    
Gent gran
Més informació