Responsabilitat
Social Corporativa
Anar a inici  
  En aquest apartat trobareu tota la informació
de la Responsabilitat Social Corporativa.
   
       
         
   
         
   

L'EAP Dreta de l'Eixample està compromesa amb una gestió ètica i socialment responsable. De fet en la nostra missió, visió i valors consten molts dels principis de la responsabilitat social.

Per reforçar aquest compromís, des del 2010 disposen d'un codi ètic propi i des del 2015 d'un Codi de Bon Govern on es defineixen les funcions, responsabilitats i deures del Consell d'Administració, del Comitè de direcció i dels socis.
Som membres de Respon.cat des de l'any 2015.

   
         
   
         
   
     
     
  Governança  
     
 
     
     
  Gestió de les persones  
     
 
     
     
  Pacients  
     
         
     
     
  Pràctiques justes  
     
 
     
     
  Participació activa en la comunitat  
     
 
     
     
  CAP sostenible  
     
   
         
   
El centre EAP Dreta de l'Eixample:
PORTAL DE DOCÈNCIA I RECERCA
 
  Docència  
 
  Recerca  
 
PORTAL D'EMPRESA I TRANSPARÈNCIA
 
  Portal empresa  
 
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
 
  Accés a RSC