Programar visita  
   
 
Equip i horari del Centre Benvinguts a l'EAP Dreta de l'Eixample
Medicina de familia / Infermeria / Pediatria / Odontologia / Treball social / Geriatria
IMPRIMIR PÀGINA
   
   
Atenció a l'usuari / Àrea administrativa / Àrea tecnològica
   
         
   
         
       
   
    Planta   Consulta   Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres
  Dr. / Dra.         Matí Tarda   Matí Tarda   Matí Tarda   Matí Tarda   Matí Tarda
  Medicina de familia:                                    
   
         
       
   
    Planta   Consulta   Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres
            Matí Tarda   Matí Tarda   Matí Tarda   Matí Tarda   Matí Tarda
  Infermeria:                                    
   
         
       
   
      Planta   Consulta   Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres
              Matí   Tarda   Matí   Tarda   Matí   Tarda   Matí   Tarda   Matí   Tarda
  Pediatria:                                                
   
         
       
   
      Planta   Consulta   Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres
              Matí   Tarda   Matí   Tarda   Matí   Tarda   Matí   Tarda   Matí   Tarda
  Odontologia:                                                
   
         
       
   
      Planta   Consulta   Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres
              Matí   Tarda   Matí   Tarda   Matí   Tarda   Matí   Tarda   Matí   Tarda
  Treball Social:                                                
   
         
       
   
      Planta   Despatx   Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres
              Matí   Tarda   Matí   Tarda   Matí   Tarda   Matí   Tarda   Matí   Tarda
  Geriatria:                                                
   
         
       
   
  Atenció a l'usuari:                                                
   
         
       
   
  Àrea administrativa:                                                
   
         
       
   
  Àrea tecnològica: