Anar a inici  
  Portal de Responsabilitat Social Corporativa  
       
         
   
 
   
         
 
Gestió de les persones    
         
   
         
   

Volem contribuir a augmentar la qualitat de vida de les persones que treballen en la nostra organització, oferint llocs de treballs estables, garantint unes condicions de treball òptimes, vetllant per la salut i la seguretat en el treball, la no discriminació, la igualtat d'oportunitats, la mitigació de riscos d'exclusió social i la detecció i actuació enfront de les conductes hostils.

Per tal de fomentar el desenvolupament de les capacitats humanes facilitem la formació i la docència entre els nostres treballadors.

 • Conciliació laboral i familiar: El novembre del 2016 es va modificar l'horari laboral per a millorar la conciliació de la vida familiar i laboral de l'equip. El nou horari va ser aprovat en votació amb una àmplia majoria, a partir de la proposta d'un grup de treball multidisciplinari.
 • Pla igualtat
 • Foment excel·lència dels professionals
 • Docència
 • Tipus de contractació: tots els treballadors tenen contracte fix, excepte els qui supleixen absències temporals.
 • Descripció llocs de treball
 • Procediment incident hostil
 • Salut laboral: des de l'any 2008 tenim un Comitè de Salut laboral amb representació dels treballadors i de l'empresa. Estem associats a la Mancomunitat.
 • Comitè d'empresa: El 27 de maig de l'any 2008 es va constituir el comitè d'empresa de l'EAP Dreta de l'Eixample i actualment està representat per 5 treballadors.
 • Minerva – comunicació: Per millorar la comunicació entre els treballadors i l'empresa, per millorar la comunicació entre els treballadors, per facilitar l'accés a procediments, protocols i materials d'ajuda al desenvolupament de tasques assistencials i no assistencials, disposem d'una intranet accessible també des de fora del lloc de treball des de l'ordinador, el mòbil i la tauleta.
 • Mitigació de riscos d'exclusió social: en la contractació de serveis valorem les empreses que contribueixen a la reinserció social de col·lectius en risc com la Fundació Roure (servei de bugaderia) i Femarec (servei de reciclatge).