Responsabilitat
Social Corporativa
Anar a inici  
  En aquest apartat trobareu tota la informació
de la Responsabilitat Social Corporativa.
Darrera actualització
Gener 2023
 
       
         
   
         
 

L'EAP Dreta de l'Eixample està compromesa amb una gestió ètica i socialment responsable. De fet en la nostra missió, visió i valors consten molts dels principis de la responsabilitat social.

Per reforçar aquest compromís, des del 2010 disposem d'un codi ètic propi i des del 2015 d'un Codi de Bon Govern on es defineixen les funcions, responsabilitats i deures del Consell d'Administració, del Comitè de direcció i dels socis.

Som membres de Respon.cat des de l'any 2015.

Al desembre del 2019, ens vàrem adherir al Pacte Mundial de les Nacions Unides en les àrees de Drets Humans, Treball, Medi Ambient i Anticorrupció. Al desembre del 2022 hem reafirmat aquest compromís mitjançant l'informe de progrés que podeu trobar en aquest enllaç.

En aquesta comunicació anual de progrés descrivim les nostres accions per millorar contínuament la integració del Pacte Mundial i els seus principis a la nostra estratègia, cultura i operacions diàries, mitjançant l’avaluació de l’aplicació del nostre Pla d’acció en responsabilitat social 2019-2021, durant el 2021.

   
         
   
         
   
     
     
  Governança  
     
 
     
     
  Gestió de les persones  
     
 
     
     
  Pacients  
     
         
     
     
  Pràctiques justes  
     
 
     
     
  Participació activa en la comunitat  
     
 
     
     
  CAP sostenible  
     
   
         
   
El centre EAP Dreta de l'Eixample:
PORTAL DE DOCÈNCIA I RECERCA
 
  Docència  
 
  Recerca  
 
PORTAL D'EMPRESA I TRANSPARÈNCIA
 
  Portal empresa  
 
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
 
  Accés a RSC