Programar visita  
   
 
Presentació Benvinguts a l'EAP Dreta de l'Eixample
L'EAP / Àmbit d'actuació / El centre / Projecte SARA            
IMPRIMIR PÀGINA / MAPA WEB
   
         
   
   
           
   
 
L'EAP:
   
   
         
    EAP Dreta de l'Eixample S.L.P som una empresa proveïdora de Serveis d'Atenció Primària del Sistema Sanitari Públic de Catalunya.

Som una Entitat de Base Associativa (EBA), és a dir, una societat constituïda per professionals sanitaris. Les EBAs van néixer a Catalunya l'any 1998 amb l'objectiu de que equips de metges i infermeres, amb amplia experiència en Atenció Primària i mitjançant un contracte amb el CatSalut proporcionessin els serveis d'Atenció Primària reformada sota la supervisió del CatSalut a una població determinada.

L'ú d'Octubre del 2003, L'EAP Dreta de l'Eixample S.L.P va començar la seva activitat gestionant l'Atenció Primària de les zones 2G i 2J de la Dreta de l'Eixample de Barcelona ubicats en els CAPs València, Monumental i Ausiàs Marc. El 17 de setembre del 2007 vam poder disposar del CAP Roger de Flor traslladant la totalitat de l'equip a aquest centre. El 10 de novembre de 2007 el CAP Roger de Flor va ser inaugurat oficialment per l'Honorable Senyora Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, i l’alcalde de la ciutat, l’Excel·lentíssim Senyor Jordi Hereu i Boher.
 
     
     
         
    La missió, la visió i els valors que ens defineixen són:    
         
   
Missió:
Proporcionar a la nostra població una atenció primària de salut, centrada en les persones, eficient i responsable socialment, compromesos amb la millora, en coordinació amb la comunitat.
 
Visió:
Ser un grup de professionals competents, innovadors, treballant en equip, que tenen com a prioritat l’atenció primària integral centrada en la persona, compromesos amb la responsabilitat social,  i que garanteixen una adequada accessibilitat i continuïtat assistencial amb la resta d’agents sanitaris i socials de la zona.
 
Valors:
- Compromís ètic.
- Vocació d’excel·lència.
- Orientació a la millora i la innovació.
- Respecte i lleialtat amb l'empresa, companys i ciutadans.
- Participativa, dialogant i transparent.
- Eficient en la gestió.
- Compromís social i mediambiental.
   
   
       
 
Àmbit d'actuació:
   
         
   
 
 
Centres de referència:
  HOSPITALS DE REFERÈNCIA:  
 
Hospital Dos de Maig
 
 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 
 
  ATENCIÓ CONTINUADA:  
 
CUAP Dos de Maig
 
 
  RESIDÈNCIES:  
 
Vegeu llistat complet (PDF)
 
     
  AMPLIAR MAPA  
Vegeu el mapa en format imatge
   
     
   
       
 
El centre:
   
         
   
     
  Centre EAP Dreta de l'Eixample  
     
 
     
  Centre EAP Dreta de l'Eixample  
     
 
     
  Centre EAP Dreta de l'Eixample  
     
 
     
  Centre EAP Dreta de l'Eixample  
     
   
       
         
 
El Projecte Sara:
   
         
   
  El fet de disposar d'un edifici experimental d'arquitectura sostenible i gestió d'estalvi de recursos hídrics i energètics, inclòs en el projecte SARA de la Comunitat Europea ens obliga a crear cultura corporativa de respecte al medi ambient.

  Descarregar Projecte SARA  
 
     
   
 
  Descarregar