Programar visita  
   
 
Presentació Benvinguts a l'EAP Dreta de l'Eixample
L'EAP / El centre / Projecte SARA                
IMPRIMIR PÀGINA / MAPA WEB
   
         
   
   
           
   
 
L'EAP
   
   
         
    EAP Dreta de l'Eixample S.L.P som una empresa proveïdora de Serveis d'Atenció Primària del Sistema Sanitari Públic de Catalunya.

Som una Entitat de Base Associativa (EBA), és a dir, una societat constituïda per professionals sanitaris. Les EBAs van néixer a Catalunya l'any 1998 amb l'objectiu de que equips de metges i infermeres, amb amplia experiència en Atenció Primària i mitjançant un contracte amb el CatSalut proporcionessin els serveis d'Atenció Primària reformada sota la supervisió del CatSalut a una població determinada.

L'ú d'Octubre del 2003, L'EAP Dreta de l'Eixample S.L.P va començar la seva activitat gestionant l'Atenció Primària de les zones 2G i 2J de la Dreta de l'Eixample de Barcelona ubicats en els CAPs València, Monumental i Ausiàs Marc. El 17 de setembre del 2007 vam poder disposar del CAP Roger de Flor traslladant la totalitat de l'equip a aquest centre. El 10 de novembre de 2007 el CAP Roger de Flor va ser inaugurat oficialment per l'Honorable Senyora Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, i l’alcalde de la ciutat, l’Excel·lentíssim Senyor Jordi Hereu i Boher.
 
     
     
         
    La missió, la visió i els valors que ens defineixen són:    
         
   
Missió:
Proporcionar a la nostra població una atenció primària de salut, centrada en les persones, eficient i responsable socialment, compromesos amb la millora, en coordinació amb la comunitat.
 
Visió:
Ser un grup de professionals competents, innovadors, treballant en equip, que tenen com a prioritat l’atenció primària integral centrada en la persona, compromesos amb la responsabilitat social,  i que garanteixen una adequada accessibilitat i continuïtat assistencial amb la resta d’agents sanitaris i socials de la zona.
 
Valors:
- Compromís ètic.
- Vocació d’excel·lència.
- Orientació a la millora i la innovació.
- Respecte i lleialtat amb l'empresa, companys i ciutadans.
- Participativa, dialogant i transparent.
- Eficient en la gestió.
- Compromís social i mediambiental.
 
   
   
       
 
El Centre EAP Dreta de l'Eixample de Barcelona
   
         
   
     
  Centre EAP Dreta de l'Eixample  
     
 
     
  Centre EAP Dreta de l'Eixample  
     
 
     
  Centre EAP Dreta de l'Eixample  
     
 
     
  Centre EAP Dreta de l'Eixample  
     
   
         
   
     
  Centre EAP Dreta de l'Eixample  
     
 
     
  Centre EAP Dreta de l'Eixample  
     
 
     
  Centre EAP Dreta de l'Eixample  
     
 
     
  Centre EAP Dreta de l'Eixample  
     
   
       
         
 
Projecte SARA
   
         
   
  El fet de disposar d'un edifici experimental d'arquitectura sostenible i gestió d'estalvi de recursos hídrics i energètics, inclòs en el projecte SARA de la Comunitat Europea ens obliga a crear cultura corporativa de respecte al medi ambient.

Descarregar Projecte SARA

 
 
     
   
 
Descarregar