Àrea Professionals

Formació

Entre els nostres valors consten la Vocació d'excel·lència i l'Orientació a la millora i la innovació. La formació és una de les eines imprescindibles per posar en pràctica aquests valors. Tots els nostres treballadors tenen concedit un permís retribuït de 20 hores anuals de formació, tant interna com externa. Per altra banda, per fomentar la recerca i la innovació, es finança l'assistència a Congressos dels nostres professionals amb pòsters i/o comunicacions acceptades.

La formació interna des del 2011 és organitzada per la Comissió Assessora de Formació, on hi ha representants dels treballadors i de l'empresa. Les seves funcions són estudiar les necessitats de formació, fer propostes formatives, avaluar la formació proposada tant per l'empresa com pels treballadors, vetllar en tot moment per la transparència del procés formatiu, avaluar les accions formatives realitzades i incorporar les millores per al millor funcionament del Pla de formació.

A continuació us detallem la formació realitzada.

Vegeu llistat de formacions