Presentació

EAP Dreta Eixample

EAP Dreta de l'Eixample S.L.P som una empresa proveïdora de Serveis d'Atenció Primària del Sistema Sanitari Públic de Catalunya.

Som una Entitat de Base Associativa (EBA), és a dir, una societat constituïda per professionals sanitaris. Les EBAs van néixer a Catalunya l'any 1998 amb l'objectiu de que equips de metges i infermeres, amb amplia experiència en Atenció Primària i mitjançant un contracte amb el CatSalut proporcionessin els serveis d'Atenció Primària reformada sota la supervisió del CatSalut a una població determinada.

L'ú d'Octubre del 2003, L'EAP Dreta de l'Eixample S.L.P va començar la seva activitat gestionant l'Atenció Primària de les zones 2G i 2J de la Dreta de l'Eixample de Barcelona ubicats en els CAPs València, Monumental i Ausiàs Marc. El 17 de setembre del 2007 vam poder disposar del CAP Roger de Flor traslladant la totalitat de l'equip a aquest centre. El 10 de novembre de 2007 el CAP Roger de Flor va ser inaugurat oficialment per l'Honorable Senyora Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, i l’alcalde de la ciutat, l’Excel·lentíssim Senyor Jordi Hereu i Boher.

Propòsit

Proporcionar a la nostra població una atenció de qualitat, centrada en les persones,amb professionalitat i compromís, eficient i responsable socialment.

Visió

Proporcionar a la nostra població una atenció de qualitat, centrada en les persones,amb professionalitat i compromís, eficient i responsable socialment.

Valors

 • Compromís ètic.
 • Vocació d’excel·lència.
 • Orientació a la millora i la innovació.
 • Respecte i lleialtat amb l'empresa, l'equip i la ciutadania.
 • Participativa, dialogant i transparent.
 • Eficient en la gestió.
 • Compromís social i mediambiental.
 • Perspectiva de gènere.

Àmbit d'actuació:

Centres de referència:

ATENCIÓ CONTINUADA:

Galeria del centre

 • Totes
 • Equip
 • Centre

El Projecte Sara:

El fet de disposar d'un edifici experimental d'arquitectura sostenible i gestió d'estalvi de recursos hídrics i energètics, inclòs en el projecte SARA de la Comunitat Europea ens obliga a crear cultura corporativa de respecte al medi ambient.

Descarregar Projecte SARA