Política de privacitat

El lloc web https://www.eapdretaeixample.cat/ es propietat del EAP Dreta de l’Eixample.
Aquesta política de privadesa té per objecte proporcionar informació sobre com l'EAP Dreta de l'Eixample tracta les dades personals d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractamient

El Responsable del Tractament de les vostres dades personals és l'EAP Dreta de l'Eixample amb CIF B63016752 amb domicili al Carrer Roger de Flor 194-196, 08013 (Barcelona) telèfon 93 507 03 90 i correu electrònic info@eapdretaeixample.cat.
Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint un correu electrònic a dpd@eapdretaeixample.cat o per escrit a Carrer Roger de Flor 194-196, 08013 (Barcelona)..

Tractament de dadades

A continuació es fa una descripció dels tractaments efectuats per l'EAP Dreta de l'Eixample:

Tractament SELECCIÓ DE PERSONAL
Finalitat Gestió dels processos de selecció de personal.
Legitimació Consentiment del candidat.
Pla de conservació Les vostres dades seran conservades mentre duri el procés de selecció i, un cop finalitzat, com a màxim es conservaran durant un any.
Destinataris No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.
Tractament PRESTACIÓ ASSISTENCIAL
Finalitat Prestació d'assistència medicosanitària, diagnòstic i tractament sol·licitat. També per a finalitats de recerca en estudis descriptius, però sempre de manera pseudonimitzada.
Legitimació Prestació d'assistència sanitària, base legal.
Pla de conservació Les vostres dades seran conservades d'acord amb la legislació sanitària vigent a cada moment, actualment la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. En aquest sentit, les vostres dades seran conservades com a mínim durant quinze anys des de la data de cada procés assistencial en relació amb els documents següents, juntament amb les dades d'identificació del pacient: consentiments informats, informes d'alta, informes quirúrgics i registres de part, dades relatives a l'anestèsia, informes d'exploracions complementàries, informes de necròpsia i informes d'anatomia patològica. La resta de documentació es conservarà com a mínim durant cinc anys.
Destinataris Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a lassistència sanitària de lentitat, dacord amb les seves competències i funcions. Així mateix, s'indica que la informació pot ser facilitada a aquells estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d'accedir a les dades per la prestació correcta de l'assistència mèdico-sanitària que constitueix la finalitat del tractament d'aquestes dades. Les vostres dades seran comunicades al departament de salut de la Generalitat de Catalunya en el marc de la Història Clínica Compartida de Catalunya, d'acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que n'és el responsable fitxer. Si voleu rebre més informació o voleu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, supressió i limitació o portabilitat reconeguts a la normativa de protecció de dades, podeu contactar amb la Unitat d'Atenció a l'Usuari del nostre centre. No obstant això, les vostres dades podran ser cedides al PRAM – Prestació d'ajuda per morir en cas que s'iniciï aquest procés.
Tractament VIDEOVIGILÀNCIA
Finalitat Garantir la seguretat.
Legitimació Interès públic.
Pla de conservació Les dades se suprimiran transcorregut un mes, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.
Destinataris Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.
Tractament PROVEÏDORS i CLIENTS
Finalitat Gestió dels serveis i prestacions sol·licitades.
Legitimació Execució d’un contracte.
Pla de conservació Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
Destinataris No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Tractament COMUNICACIÓ
Finalitat Difusió de l'activitat de l'Entitat en els següents mitjans: Pàgina web: www.eapdretaeixample.cat Twitter: @caprogerflor Instagram: @caprogerflor YouTube: Canal CAP Roger De Flor LinkedIn: EAP Dreta de l’Eixample CAP Roger de Flor Revista en paper (posada a les sales d'espera i a través de la web)
Legitimació Consentiment de l'interessat.
Pla de conservació Les dades es conservaran fins que l'interessat revoqui el consentiment.
Destinataris Les seves dades seran transferides a les xarxes socials (Twitter, Instagram, Youtube i LinkedIn), ubicades als EUA.

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar l'acció desitjada, s'informarà del caràcter necessari dels dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l'autorització que va donar en qualsevol moment dirigint-se per escrit a la direcció de correu electrònic dpd@eapdretaeixample.cat o per correu postal a Carrer Roger de Flor 194-196, 08013 (Barcelona). Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a la direcció de correu dpd@eapdretaeixample.cat o per correu postal a Carrer Roger de Flor 194-196, 08013 (Barcelona). En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d'anar acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat, passaport o document legal vàlid que l'identifiqui. El EAP Dreta de l’Eixample, li informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d'un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l'ampliació del termini dins del primer mes. Si considera que no hem donat una resposta adequada a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de control competent.
Si considera que no hem donat una resposta adequada a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de control competent.