Compromís amb la Recerca

La recerca, és un dels pilars definits al pla estratègic de l'EAP Dreta de l'Eixample per potenciar l'excel·lència professional, amb activitats d'investigació clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris en el camp de les ciències de la salut i la biomedicina, amb l'objectiu de contribuir a la millora de la salut de la nostra població.

Des del nostre inici, els professionals han realitzat activitats de recerca en el marc de l'atenció primària de Salut, amb difusió dels seus resultats en els principals congressos nacionals e internacionals.

L'any 2009, vam participar en el primer assaig clínic, l'estudi internacional FOCUS. Posteriorment, s'han continuat realitzat d'altres assaigs, consolidant les relacions i col·laboracions en investigació amb altres institucions i organismes, sobretot la Unitat de recerca de l'EAP Sardenya i l'Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau acreditat per l'Institut de Salut Carlos III de Madrid.

Des del 2012 estem adscrits al Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica de la Fundació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAP Jordi Gol).

Des del 2016 disposem d'un protocol de recerca propi que pretén homogeneïtzar l'estructura dels protocols d'investigació i assegurar les bones pràctiques en la recerca feta al nostre centre.

En l'actualitat, tenim definides unes línies de recerca, que han consolidat una activitat científica d'alta qualitat, que ens han permès ser distingits amb diferents premis.