Línies de recerca

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que el registre de tots els assaigs clínics d'intervenció és una responsabilitat científica, ètica i moral, que té com a missió garantir que la presa de decisions en l'àrea de recerca en l'atenció de la salut tinguin accés a una visió completa dels assaigs clínics ja realitzats, garantint la transparència de la investigació, i consolidant la validesa i el valor de les activitats científiques.

Aquests són els assaigs realitzats en el nostre centre en els darrers anys:

Assaigs realitzats en els darrers anys (PDF)