Publicacions

La difusió i publicació de revisions i estudis en l'àmbit de la salut dels nostres professionals en revistes científiques consolida la qualitat de la nostra activitat.

Aquestes són les publicacions dels darrers anys:

Publicacions dels darrers anys (PDF)