Governança

Els membres del consell d'administració, del comitè de direcció i els socis, tal i com consta en el nostre Codi de Bon Govern, tenim el deure de fer un us eficient dels recursos, de fomentar una direcció participativa, atenta a les necessitats dels diferents grups d'interès i compromesa amb la rendició de comptes.

Des del 2017 el nostre Pla Estratègic està alineat amb el Pla d'Acció de Responsabilitat Social de la nostre empresa.

Codi de Bon Govern EAP Dreta

Decàlegs de les EBAs

Codi ètic

Pla estratègic amb objectius operatius

Balanç i compte de resultats

Estatuts

Fitxa de bones pràctiques 2016

Comissió de Participació Ciutadana