Pràctiques justes

Per evitar pràctiques no justes, durant el 2017 hem estat treballant en la Compliance, com a eina per identificar riscos, implementar polítiques i pràctiques per evitar que es produeixi l'abús de poder per obtenir un benefici privat.

Per estendre la Responsabilitat Social als diferents agents amb qui ens relacionem, hem elaborat el següent document de Compra Socialment responsable, per assegurar una política de compres ètica.